Dineen Kyla Listoe

Revisormedarbeider

Tlf:
Mobil:

+47 22 98 21 38
+47 934 25 941
dl@flattum.no

Dineen begynte hos oss høsten 2017 etter å ha gjennomført en bachelorgrad i regnskap og revisjon ved Handelshøyskolen HiOA i Oslo.