Iselin Løkke

Revisormedarbeider

Tlf:
Mobil:

+47 22 98 85 63
+47 482 20 466
il@flattum.no

Iselin begynte hos oss høsten 2017 etter å ha gjennomført en mastergrad i regnskap og revisjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Tidligere har hun fullført en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, også ved BI.