Nhi Nguyen

Regnskapsmedarbeider

Tlf:


+47 916 680 022

nn@flattum.no

Nhi begynte hos oss i mars 2018 og har en bachelorgrad i regnskap og revisjon fra Handelshøyskolen BI i Oslo. Hun fører regnskap, kjører lønn og bistår med merverdiavgiftsrapportering.