Sven Flattum

Statsautorisert revisor
Daglig leder og partner


Tlf:
Mobil:

+47 22 98 21 27
+47 900 25 728
sf@flattum.no

Hovedarbeidsfelt: Revisjon, skatterådgivning og konsulentvirksomhet knyttet til organisering av virksomheter.

Sven var partner med ansvar for skatterådgivning i Price Waterhouse frem til han etablerte dette selskapet i 1991. Han har vært ansvarlig revisor for selskap i alle størrelser og bransjer. Rollen som leder for skatterådgivning i Price Waterhouse har gitt han omfattende kunnskap om nasjonale og internasjonale skatte- og avgiftsmessige spørsmål både innen personbeskatning og næringsbeskatning. I de senere år har han arbeidet mye med valg av selskapsform, fusjoner og fisjoner, generell skatte- og avgiftsrådgivning og rådgivning i forbindelse med bokettersyn.