Torbjørn Tronsrud

Statsautorisert revisor
Partner

Tlf:

+47 22 98 21 25
Mobil:

+47 950 39 784
Hovedarbeidsfelt: Revisjon av små og mellomstore aksjeselskaper, borevisjon/regnskapsgjennomgang av konkursbo, spesialoppdrag knyttet til granskning og redegjørelser.

Torbjørn har arbeidet i Price Waterhouse, hos Økokrim og senere i privat etterforskningsvirksomhet før han ble ansatt hos oss i 1999. Hans spesialkompetanse er arbeid med store konkursboer, både som oppnevnt borevisor og bistand til å løse konkrete oppgaver. Han bistår boet i forbindelse med identifisering av mulige omstøtelige transaksjoner, krav om refusjon av skatt og merverdiavgift og dokumentasjon av mulig erstatningsansvar. I tillegg arbeider han med granskinger både for domstolene, forsikringsselskaper og private selskaper for å avklare faktum og reelle økonomiske størrelser. Han har også vært oppnevnt som fagkyndig meddommer og rettsoppnevnt sakkyndig i rettssaker. Torbjørn arbeider i tillegg som ansvarlig revisor for små og mellomstore virksomheter.