Skatt og avgift

Skatt og avgift representerer store kostnader for våre kunder. Det er derfor viktig å iverksette tiltak slik at du, innenfor lovens regler, ikke betaler mer skatt/avgift enn nødvendig.

Feil i regnskap og selvangivelse kan gi store økonomiske konsekvenser i form av etterberegnet skatt/avgift, renter og tilleggsskatter/avgifter. Ved å bruke våre tjenester kan du redusere risikoen for denne form for problemer.
For å ivareta våre kunders behov har vi bygget opp en omfattende kunnskap om skatt, avgift og selskapsrett. Våre tjenester omfatter:
  • Rådgivning med henblikk på å finne skattemessig effektive driftsformer
  • Rådgivning i forbindelse med transaksjoner som kan ha store skattemessige konsekvenser, f.eks. arv, generasjonsskifte, restrukturering, fusjoner og fisjoner
  • Utarbeidelse av selvangivelser og andre oppgaver til Skatteetaten
  • Bistand i forbindelse med bokettersyn, skattetvister, klagesaker etc.
  • Utredning av skattemessige problemstillinger
  • Rådgivning for å sikre optimal tilpasning til gjeldende avgiftsregelverk
  • Utredning av avgiftsmessige problemstillinger
Vårt internasjonale nettverk sikrer at vi kan bidra til løsning av skatte- og avgiftsmessige problemstillinger på tvers av landegrenser. Vennligst kontakt Sven Flattum, Øyvind Baltzersen eller Knut Einar Rishovd via telefon eller gjennom skjemaet nedenfor dersom du trenger bistand vedrørende skatt eller avgift.